Homework w 41

Denna veckas läxa är en övning i att träna upp läsförståelse .  Texten handlar om olika kattdjur. Läs texten och arbeta med uppgifterna . Träna på orden  som är markerade .   // Thomas

Annonser