Engelska läxa v 11- 12

Denna veckas läxa handlar om att man ska veta om när man använder sig av exempelvis play/ plays  eller walk / walks . Inlämnas  på fredag v 12. /  Thomas

Annonser

Läxa till fredag v 6

”Pass me the sugar , please” är denna veckas läxa. Läs texten och träna på de markerade orden . Fritt att träna på övriga orden. Vissa uppgifter till texten är obligatoriska att arbeta med .  Övriga är till för dig som vill utmana dig lite. //  Thomas