Läxa v 15 torsdag

Arbete med uppgifter som tar upp när du ska använda dig av ett extra s på verbet. Regeln är att du lägger på ett s när det är han, hon och den/ det. //   Lycka till  Thomas ..

Annonser